DMCA

ZAWIADOMIENIE DMCA O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH

W celu zgłoszenia nadużycia, niedozwolonych materiałów lub skarg dotyczących naruszenia prywatności i praw autorskich, skontaktuj się z administratorem serwisu seksex.pl.
Przy zgłoszenia takiego naruszenia, musisz przesłać nam drogą elektroniczną oświadczenie, sporządzone według wytycznych, które opisano poniżej.
Pamiętaj jednak, że nasz serwis nie przechowuje na swoich serwerach żadnych plików wideo, lecz pobiera kody „embed”, które są ogólnodostępne na stronie eporner.com, porntube.com itp.

I. ZASADY DOTYCZĄCE WYSYŁANIA ZGŁOSZENIA
1. Prosimy o dołączenie oświadczenia informującego o tym, że na stronie seksex.pl znajduje się film wideo, który wedle Twoich przekonań narusza jakiekolwiek prawa autorskie. Przykład oświadczenia: Niniejszym potwierdzam, że film wideo zamieszczony w serwisie seksex.pl, mieszczący się pod adresem: (podaj adres http do filmu) narusza moje prawa autorskie.
2. Poinformuj nas, do którego kraju mają zastosowanie prawa autorskie wnioskodawcy.
3. Podaj szczegóły danego materiału oraz pełny adres URL pod, którym jest zamieszczony.
4. Wyjaśnij zwięźle, w jaki sposób ten materiał narusza prawa autorskie (np. film wideo jest kopią projektu wykonanego przez Twoją osobę, film jest udostępniony bez zezwolenia itp.).
5. Podaj wszelkie informacje kontaktowe, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą w celu rozwiązania problemu (najlepiej adres e-mail).
6. W oświadczeniu zamieść następującą treść: Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie filmu chronionego prawem autorskim odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich, lub strony trzeciej, która jest prawnie do tego upoważniona w imieniu właściciela praw autorskich, i nie jest dozwolone przez prawo na innej podstawie. Oświadczam, że wszystkie informacje umieszczone w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wnoszenia skarg o naruszanie praw autorskich do tego filmu.
9. Podpisz zawiadomienie (podpis odręczny lub ważny podpis elektroniczny).

II. UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE WYSYŁANYCH ZGŁOSZEŃ
1. Upewnij się w 100%, czy film znaleziony w serwisie tv.eroos.pl rzeczywiście narusza prawa autorskie.
2. Jeżeli nie do końca znasz swoich praw lub nie masz w 100% pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, najpierw zwróć się o poradę prawną. Pamiętaj, że w Twoim kraju zamieszkania mogą grozić poważne konsekwencje prawne za złożenie nieprawdziwego zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich za pomocą tej procedury lub złożenie takiego zawiadomienia w złej wierze. Po prostu radzimy, aby nie zgłaszać fałszywych roszczeń!
3. Pamiętaj również, że informacje zamieszczone w tych uwagach prawnych mogą zostać przekazane osobie, która dostarczyła materiały podejrzane o łamanie zasad.
4. Informacje o roszczeniu zostaną opublikowane w serwisu seksex.pl pod adresem, w którym znajdował się dany film.